Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2021 г.

 

Месец януари

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2021 г.

 

Месец февруари

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2021 г.

 

Месец март

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.03.2021 г.
Обяснителна записка

 

Месец април

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 30.04.2021 г.
Обяснителна записка

Месец май

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.05.2021 г.
Обяснителна записка

Месец юни

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 30.06.2021 г.
Обяснителна записка

Месец юли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.07.2021 г
Обяснителна записка

 

Месец август

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.08.2021 г
Обяснителна записка

 

 


Печат