Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета 2015

 

Отчет за изпълнението на бюджета на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" към 31.03.2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" на сметките за чужди средства към 31.03.2015 г.

- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.

- Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2015 г.

- Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2015 г.

- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

- Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2015 г.

- Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2015 г.

Печат