Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2023 г.

Месец януари

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2023 г.

Месец февруари

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 28.02.2023 г.

 

Месец март

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 13.04.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 13.04.2023 г.

 

Месец април

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.04.2023 г.

 

Месец май

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.05.2023 г.

Месец юни

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2023 г.

 

Месец август

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.08.2023 г.

 

Месец септермври

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.09.2023 г.

 

Месец октомври

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.10.2023 г.

 

Месец ноември

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.11.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.11.2023 г.

 

Месец декември

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2023 г.

 


Печат