Отчет за дейността за 2016 г.

- Отчет за изпълнението на програмния бюджет на ДАТО за полугодието на 2016 г.

- Отчет за изпълнението на програмния бюджет на ДАТО за 2016 г.

 

Печат