Тримесечни отчети за касовото изпълнение за 2018 г.

 

1-во тримесечие

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

 

2-ро тримесечие

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

 

3-то тримесечие

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.


Печат