Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета за 2019 г.

 

1-во тримесечие

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.

 

2-ро тримесечие

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.

 

3-то тримесечие


Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.


Печат