1-во тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.03.2020 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2020 г.

Разшифровка на ведомствените и адиминистрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2020 г.

 

2-ро тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.06.2020 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2020 г.

Разшифровка на ведомствените и адиминистрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2020 г.


Печат