Държавна агенция „Технически операции" е специализиран орган към Министерски съвет за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства.
тел: 02 9824971
факс: 02 9461339
гр. София ул. „6-ти септември” №29