Държавна агенция „Технически операции“ е създадена с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства на 9 август 2013 година. Агенцията е специализиран орган към Министерски съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства, като правоприемник на Специализирана дирекция "Оперативни технически операции“ към Министерство на вътрешните работи (МВР).

Председатели на ДАТО

 

Цветан Китов

Цветан Китов
(2013-2021)

Цветан Китов е роден на 01 февруари 1964 г. в София. Завършва ВИПОНД на МВР и придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“. През 1998 г. завършва Техническия университет в гр. София, като също придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“.

В началото на кариерата си е работил последователно в Столична дирекция „Пожарна охрана“ в дирекция „Оперативно-техническа информация“ и в Главна дирекция „Национална служба за сигурност“ – МВР. През 2008 г. постъпва в ДАНС, където до юни 2013 г. е директор на специализирана дирекция „Оперативно-технически операции“.

През юни 2013 г. става директор на СДОТО в МВР. От август 2013 г. е заместник – председател на ДАТО. От 23 октомври 2013 г. е определен за председател на Държавна агенция „Технически операции“ с Решение на Министерския съвет № 636 от 23 октомври 2013 г.

Назначен е за председател на Държавна агенция „Технически операции“ с указ № 209 от 20 октомври 2017 г. на президента на Република България Румен Радев, по предложение на Министерския съвет.

С Указ № 258 от 30 септември 2021 г. на президента на Република България, по предложение на Министерски съвет, е освободен от длъжност като председател на Държавна агенция „Технически операции.


Печат