Председател на ДАТО

Бисер Борисов

Бисер Борисов е назначен на длъжността председател на Държавна агенция „Технически операции“ с указ № 261 от 05.10.2021 г. на президента на Република България Румен Радев, по предложение на Министерския съвет.

Преназначен за председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 23 октомври 2022 г., с указ № 247 от 17.10.2022 г. на президента на Република България Румен Радев, по предложение на Министерския съвет.

 

Има придобити образователно квалификационни степени „магистър“ по специалността „Международни отношения“ и по „Българска филология“ от СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Професионалният му път започва през 1993 г. в Национална служба „Сигурност“ – МВР, а от 2006 г. става началник на Столичното управление „Сигурност“.

В периода от 2008 г. до 2012 г. заема длъжността директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ в Държавна агенция „Национална сигурност“.

От 2012 г. е служител по сигурността в Комисията за финансов надзор.

През 2014 г. е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“.

 

През 2004 г. завършва курс „Глобална борба с тероризма“ в Колежа по международни отношения и сигурност към Европейския център за обучение по въпросите на сигурността „Джордж Маршал“, гр. Гармиш–Партенкирхен, Германия.

През 2004 г. завършва курс „Противодействие на глобалния тероризъм“ към Генералния комисариат по информацията, гр. Мадрид, Испания.

През 2005 г. завършва „Специален курс за чуждестранни служители по защита на класифицираната информация и противодействие на терористични заплахи срещу стратегически обекти“ към Федералната служба за защита на конституцията, гр. Кьолн, Германия.

 

По време на работата си е награждаван многократно за отлично изпълнение на професионалните си задължения от главния секретар на МВР, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.

 

Заместник-председател на ДАТО

Ангел Мечков

Ангел Георгиев Мечков е роден на 17.08.1984 г. в гр. Добрич.

Завършил е Академия на МВР гр. София през 2007 г. с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и през 2010 г. образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Започва кариерата си като разузнавач в сектор „Икономическа полиция” ОДМВР-Добрич през 2007 г. През 2013 г. е назначен на длъжност разузнавач в сектор „Противодйствие на престъпления свързани с финансовата система” – Главна дирекция „Национална полиция”-МВР.

От 2015 г. до 2019 г. е разузнавач в сектор „Изпиране на пари” в отдел „Корупция и изпиране на пари” – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”-МВР.

От 2019 г. е държавен инспектор в дирекция „Противодействие на корупцията” – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество гр. София.

Със заповед на министър-председателя на Република България е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 07.08.2023 г.

 

Заместник-председател на ДАТО

Димитър Костов

Димитър Великов Костов е роден на 08.09.1978 г. в гр. Петрич.

Завършил е Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград през 2000 г. с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Агромениджмънт“ и през 2021 г. образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Защита на националната сигурност“ в Академия на МВР гр. София. Има завършен курс „Киберсигурност” във Военна академия „Георги Стойков Раковски” гр. София.

През 2005 г. е назначен на длъжност разузнавач в Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции“ – МВР, като последвателно до август 2014 г. заема длъжностите: специалист и ВНД държавен експерт.

От август 2014 г. до декември 2015 г. е експерт I степен в Държавна агенция „Технически операции“.

От февруари 2016 г. до март 2023 г. заема длъжностите Ръководител на звено „Сигурност” и директор на дирекция „Сигурност” в Сметна палата на Република България.

Със заповед на министър-председателя на Република България е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 23.08.2023 г.

По време на работата си в Министерство на вътрешните работи е награждаван за отлично изпълнение на професионалните си задължения.

 

Главен секретар на ДАТО

Маринела Белева

Маринела Белева е магистър по „Счетоводство и контрол“ от ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов. Притежава допълнителна квалификация „учител“ от ТУ-Габрово.

Работила е в ДАНС, където е заемала длъжност зам. директор на дирекция.

През 2013 г. е назначена на длъжност директор на дирекция в МВР.

През 2014 г. е назначена на длъжност директор на дирекция в ДАТО.

От 31.01.2017 г. до 09.05.2017 г. е заместник-министър на вътрешните работи.

През месец май 2017 г. е назначена за държавен служител в ДАТО. 

От 01.06.2017 г. изпълнява длъжността главен секретар на ДАТО. 

 


Печат