Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-7024/22.11.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
24.11.2021 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6754/09.11.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.11.2021 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6753/09.11.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.11.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-4669/06.08.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.08.2021 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-4668/06.08.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.08.2021 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-3807/02.07.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

05.07.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София