Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-4669/06.08.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.08.2021 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-4668/06.08.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.08.2021 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-3807/02.07.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

05.07.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2513/13.05.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

17.05.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-1416/23.03.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции" с месторабота гр. Благоевград

05.04.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-1358/19.03.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции" с месторабота гр. София

05.04.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-726/18.02.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

19.02.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София