Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5/04.01.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

04.01.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6/04.01.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

04.01.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6207/18.11.2020 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

24.11.2020 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5408/12.10.2020 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

13.10.2020 г.

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София