Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2567/03.05.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
04.05.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2227/15.04.2022 г. 
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
20.04.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2226/15.04.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
19.04.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2092/11.04.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
13.04.2022 г. 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-1434/14.03.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
15.03.2022 г. 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-510/27.01.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
31.01.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-156/12.01.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
12.01.2022 г. 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-7024/22.11.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
24.11.2021 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6754/09.11.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.11.2021 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6753/09.11.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.11.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-4669/06.08.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.08.2021 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-4668/06.08.2021 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
10.08.2021 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-3807/02.07.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

05.07.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София