Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

 

Обяваване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурс 30-5408

13.10.2020 г.

 

Обяваване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурс 30-4801

09.09.2020 г.

 

 

Обяваване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурс 30-4692

02.09.2020 г.

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София