Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност  в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс съгласно заповед № РД30-2512/13.05.2021 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

17.05.2021 г.

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс съгласно заповед № РД 30-3014/07.06.2021

08.06.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София