Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност  в Държавна агенция "Технически операции"

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-32/05.01.2021 г.

Обявяване на конкурс за преминаване е по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

06.01.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6210/18.11.2020 г.

Обявяване на конкурс за преминаване е по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

20.11.2020 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6208/18.11.2020 г.

Обявяване на конкурс за преминаване е по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

20.11.2020 г.

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София