Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност  в Държавна агенция "Технически операции"

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-6178/06.10.2022 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

06.10.2022 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-6002/28.09.2022 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

29.09.2022 г.

 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-5729/14.09.2022 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

26.09.2022 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед №РД30-5562/08.09.2022 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

08.09.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед №РД30-5750/15.09.2022 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

15.09.2022 г. 

Обявяване на конкурс по заповед №РД30-5865/20.09.2022 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

20.09.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София