Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност  в Държавна агенция "Технически операции"

 

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-910/26.02.2021 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

26.02.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София