Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Образци на документи за конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-6634/02.11.2023 г.

Обявление за конкурс за главен експерт към дирекция "Управление на собствеността" в Държавн агенция "Технически операции"

03.11.2023 г. 

 

Провеждане на подбор по заповед № РД30-6631/02.11.2023 г.

Провеждане на подбор за заемане на длъжност "Старши експерт" към дирекция "Планиране и управление на финансите" в Държавна агенция "Технически операции"

03.11.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № 30-4308/24.07.2023 г.

Обявление за конкурс за старши експерт към дирекция "Правно-нормативно обслужване" в Държавна агенция "Технически операции"

25.07.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София