Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-136/13.01.2021 г.

Обява за конкурс за младши експерт в ДПУФ

14.01.2021 г.

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София