Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

 

Провеждане на подбор по заповед № РД30-7555/02.12.2022 г.

Провеждане на подбор за заемане на длъжност "Главен експерт" към дирекция "Правно-нормативно обслужване" при Държавна агенция "Технически операции"

05.12.2022 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед №РД30-6802/01.11.2022 г.

Обявяване на конкурс за старши и младши експерт в дирекция "Правно-нормативно обслужване"

04.11.2022 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед №РД30-6031/29.09.2022 г.

Обявяване на конкурс за длъжността "Старши екесперт" в сектор "Организация и управление на учебни центрове и обслужващи дейности" на отдел "Инвестиции и стопански дейности" към дирекция "Управление на собствеността", с месторабота гр. Китен

30.09.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София