Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции" с месторабота гр. София, гр. Силистра и гр. Сливен

 

Заповед №РД30-151/13.01.2020 г 

 

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати

Протокол с резултат от етап "Писмен и устен изпит по чужд език"

Протокол с резултати от етап "Проверка нивото на специфични знания чрез решаване на тест"

Протокол с резултати от етап "„Психологическо изследване”

Протокол с определяне на дата и час за явяване на следващ етап в конкурс  - Психологическа беседа

Прокол за определяне на дата за втора част от етап Психологическо изследване

Протокол с резултати от етап Психологическо интервю

Протокол с резултати от етап Заключително интервю

Протокол за определяне провеждането на втора част от етап Психологическо изследване

Протокол с резултати от етап Психологическо изследване по т. I.17 и I.18

Протокол с резултати от заключително интервю

 

 

 

 


Печат