Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

Заповед № РД30-5411/12.10.2020 г.

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати

 


Печат