Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции" с месторабота гр. Варна

Заповед № РД30-6210/18.11.2020 г.

Важно съобщение! - публикувано на 01.12.2020 г.


Печат