Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции" с месторабота гр. Стара Загора

Заповед № РД30-6208/18.11.2020 г.

Важно съобщение! - публикувано на 01.12.2020 г.

 

Печат