Обявяване на конкурс за преминаване е по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

Заповед №РД30-32/05.01.2021 г.

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса


Печат