Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции" с месторабота гр. Благоевград

Обявление за конкурс съгласно заповед № РД 30-1416/23.03.2021 г.


Печат