Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции" с месторабота гр. София

Обявление за конкурс съгласно заповед № РД 30-1358/19.03.2021 г.


Печат