Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс съгласно заповед № РД30-3014/07.06.2021 г.


Печат