Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване за конкурс съгласно заповед № РД30-4111/14.07.2021 г.


Печат