Обявление за конкурс за преминаване  в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление съгласно заповед № РД 30-5062/24.08.2021 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Психологическо изследване

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изследване

Списък с допуснати и недопуснати до етап Структурирано интервю

Списък с резултати от етап Структурирано интервю

Списък с крайно класиране


Печат