Обявление за конкурс за преминаване  в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление съгласно заповед № РД 30-5062/24.08.2021 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати


Печат