Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс съгласно заповед № РД30-5222/31.08.2021 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса


Печат