Обявление за конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление съгласно заповед № РД30-6808/11.11.2021 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса


Печат