Обявление за конкурс за младши експерт в ДУС в Държавна агенция "Технически операции"

 

Обявяване на конкурс съгласно заповед № РД 30-6979/18.11.2021 г.

 

Декларация ЗЗКИ
Декларация по чл. 17, ал 3 от НПКПМДС
Заявление конкурс


Печат