Обявление на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс съгласно заповед № РД 30-7024/22.11.2021 г.


Печат