Обявяване на конкурс за назначване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-2567/03.05.2022 г.


Печат