Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5562/08.09.2022 г. 

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 20.09.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 30.09.2022 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 30.09.2022 г.

Списък с крайно класиране - публикуван на 11.10.2022 г.


Печат