Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5865/20.09.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 03.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Психологическо изследване - публикуван на 06.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изследване - публикуван на 11.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 21.10.2022 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 28.10.2022 г.

Списък с крайно класиране - публикуван на 07.11.2022 г.


Печат