Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5889/21.09.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 21.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Писмен и ускен изпит по чужд език - публикуван на  31.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 11.11.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изследване - публикуван на 29.11.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 20.12.2022 г.

Крайно класиране - публикувано на 12.01.2023 г.


Печат