Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5729/14.09.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 11.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Психологическо изследване - публикуван на 18.10.2022 г.

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 02.11.2022 г. 

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 23.11.2022 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 01.12.2022 г.

Крайно класиране-публикувано на 08.12.2022 г.


Печат