Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-6002/28.09.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 17.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 15.11.2022 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 16.11.2022 г.

Списък с крайно класиране - публикуван на 24.11.2022 г.


Печат