Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-6320/12.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 08.11.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Писмен и устен изпит по чужд език - публикуван на 22.11.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 06.12.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изследване - публикуван на 16.12.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 09.01.2023 г.

Списък с крайно класиране - публикуван на 20.01.2023 г.


Печат