Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-168/11.01.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 24.01.2023 г.


Печат