Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-187/12.01.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 25.01. 2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структрирано интервю - публикуван на 30.01.2023 г.


Печат