Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-271/17.01.2023 г. - публикувано на 18.01.2023 г.


Печат