Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-1311/08.03.2023 г. - публикувано на 09.03.2023 г.


Печат