Обявяване на конкурс за младши експерт в ДУС в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № 30-1525 от 20.03.2023 г. - публикувано на 21.03.2023 г.

Заявление

Декларация по чл. 7, ал. 1 т. 6 от ЗЗКИ

Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати - публикуван на 11.04.2023 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите за младши експерт в ДУС - публикуван от 18.04.2023 г.

Протокол с резултати от тест и допуснати до интервю - публикуван на 25.04.2023 г.

Протокол с резултатите от интервю за младши експерт в ДУС - публикуван на  18.05.2023 г. 


Печат