Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-1545/20.03.2023 г. - публикувано на 22.03.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 19.04.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Психологическо изследване - публикуван на 09.05.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изследване - публикувано на 25.05.2023 г. 


Печат