Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5465/12.09.2023 г. - публикувано на 12.09.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 10.10.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в първа част на етап Психологическо изследване- публикуван на 24.10.2023 г.

Списък с резултати от участие в първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 07.11.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 28.11.2023 г.

Крайно класиране - публикувано на 11.12.2023 г.


Печат