Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5465/12.09.2023 г. - публикувано на 12.09.2023 г.


Печат