Обявяване на конкурс за главен експерт в дирекция "Управление на собствеността" в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-6634/02.11.2023 г. - публикувано на 03.11.2023 г. 

Протокол с допуснати и недопуснати до конкурс - публикуван на 24.11.2023 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите за главен експерт в ДУС - публикуван на 28.11.2023 г.

Протокол с резултати от тест и допуснати до интервю за главен експерт в ДУС - публикуван на  04.12.2023 г.

Протокол с резултати от интервю и класиране за длъжността главен експерт - публикуван на 18.12.2023 г.


Печат