Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-7292/05.12.2023 г. - публикувано на 06.12.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 03.01.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Писмен и устен изпит по чужд език - публикуван на 16.01.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на е тап Психологическо изследване - публикуван на  25.01.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изследване - публикуван на 09.02.2024 г.


Печат