Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-189/11.01.2024 г. - публикувано на 12.01.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 09.02.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 21.02.2024 г.


Печат