Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-792.14.02.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 27.02.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структрирано интервю - публикуван на 19.03.2024 г.

Съобщение - публикувано на 01.04.2024 г.

 


Печат