Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-1077/27.02.2024 г. - публикувано на 28.02.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 12.03.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 18.03.2024 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю и класиране - публикуван на 28.03.2024 г.

Списък с крайно класиране - публикуван на 08.04.2024 г.


Печат