„Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции“.

 

„По реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП във връзка чл. 21, ал. 6 от ЗОП, са възложени отделни обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 3 - „Ремонт на помещения в ТДТО - Русе, гр. Силистра” - сключен договор № 36-62/28.06.2018 г. за изпълнение на поръчката със „Стройпроект“ ООД, гр. Силистра, на обща стойност в размер на 9 992,53 лв. без ДДС

Обособена позиция № 4 - „Ремонт на помещения в ТДТО - Русе, гр. Разград” - сключен договор № 36-81/09.08.2018 г. за изпълнение на поръчката със „САВ - Разград“ ООД, гр. Разград, на обща стойност в размер на 6 662,21 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 5 - „Ремонт на помещения в ТДТО - Русе, гр. Велико Търново” - сключен договор № 36-80/09.08.2018 г. за изпълнение на поръчката с „Вива Билд“ ЕООД, гр. Велико Търново, на обща стойност в размер на 12 499,64 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 6 - „Ремонт на помещения в ТДТО - Враца - сключен договор № 36-91/21.09.2018 г. за изпълнение на поръчката с „Инекс Трейд“ ЕООД, гр. Враца, на обща стойност в размер на 12 499,58 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 7 - „Ремонт на санитарни помещения в ТДТО - Пловдив, гр. Пазарджик“ - сключен договор № 36-65/03.07.2018 г. за изпълнение на поръчката със „Сигма - Строй“ ООД, гр. Пазарджик, на обща стойност в размер на 4 998,38 лв. без ДДС.“

Печат