Държавна агенция „Технически операции”

1000, София

Ул. „6-ти септември” № 29

Тел. (02) 9824971

Факс: (02) 9461339

 

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от Държавна агенция „Технически операции”:

Банка: Българска народна банка (БНБ)

Адрес 1000 София, пл. „Княз Александър I” № 1

Получател: Държавна агенция „Технически операции”

IBAN: BG04BNBG96613300145903

BIC: BNBGBGSD

 

БАНКОВА СМЕТКА за преводи, плащания по договори и закупуване на тръжна документация за обществени поръчки и търгове, провеждани от Държавна агенция „Технически операции”:

Банка: Българска народна банка (БНБ)

Адрес 1000 София, пл. „Княз Александър I” № 1

Получател: Държавна агенция „Технически операции”

IBAN: BG23BNBG96613000145901 

BIC: BNBGBGSD


Печат