Финансови отчети по политики и програми

 

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Технически операции" към 30.09.2014 г.

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 30.09.2014 г.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 30.09.2014 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Технически операции" към 31.12.2014 г.

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 31.12.2014 г.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 31.12.2014 г.


Print