Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета

 

Отчет за изпълнението на бюджета на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" към 30.09.2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" на сметките за чужди средства към 30.09.2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" към 31.12.2014 г.


Print